Bedækningsbetingelser

Transportsæd kan bestilles mandag, onsdag, fredag og lørdag mellem kl. 7.00 og kl. 10.00 på Tlf. 25143533

Eller på mail schmidt@stald-boegegaarden.dk Sæden vil blive leveret samme dag.

Ved alle bestillinger vil vi gerne have følgende oplysninger

-       Hoppens navn og reg.nr

-       Ejers navn og adresse, mail og tlf. nr.

-       Evt. Insemineringsstation/ forsendelsesadresse

Opstaldningen sker for ejerens regning og risiko. Bøgegården fra­skriver sig alt ansvar i tilfælde af skader, ulykker eller lign. Dyrlæge bliver rekvireret efter aftale med hoppeejeren, dog med den undtagelse, at dyrlæge bliver tilkaldt for ejers regning ved akut sygdom. Scanning bliver foretaget efter aftale.

Når hopperne er opstaldet på Bøgegården, er inseminering med frisk sæd inkluderet i prisen.

Hopper, der bliver insemineret første gang efter 1. juli 2024 og ikke bliver drægtige, får første rate overført til 2025.

Betalingsbetingelser:

Første rate forfalder ved første inseminering. Anden rate forfalder 70 dage efter, såfremt der ikke foreligger negativ drægtighedsundersøgelse. Det er hoppeejers pligt at meddele, hvis ikke hoppen er drægtig.

Til alle priser skal lægges pris for bedækningsattest Kr. 400,00 + moms 
Sædbokse skal returneres. 

Opstaldningspris kr. 100 pr. dag + moms

Der gives rabat på bedækningsprisen
Ved 2 egne hopper pr. sæson gives 10% rabat, som fratrækkes på 2. rate. 
Ved 4 egne hopper eller flere gives 15% rabat, som fratrækkes på 2. rate.